Message d'erreur

Deprecated function : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls dans menu_set_active_trail() (ligne 2405 dans /home/philippejadin/www/lecodes.be/drupal/includes/menu.inc).

EEN RICHTPLAN VAN AANLEG (RPA) VOOR DE ZUIDWIJK.

Wat is een richtschema? Het is een visie over hoe de levenskwaliteit in een bepaalde perimeter van wijken te verbeteren. In januari 2016 werd het nieuwe richtschema ‘Zuid’ goedgekeurd door de regering. Het bestaat uit twee delen : het eerste deel begint vanaf 2018 en loopt tot 2020 en het tweede deel gaat van 2020 tot 2025.

Op 3 mei 2018 stemde de regering een besluit om over te gaan tot een RPA en voorziet verschillende fazen.
1. Ter beschikking stellen van informatie
2. Een informatie-en participatievergadering.
3. De mogelijkheid om informatie en /of opmerkingen door te geven (15 dagen voor en 30 dagen na de informatie-en participatievergadering).
4. De verplichting van de regering om de redenen, waarom men afwijkt van de naar voor gebrachte observaties, te motiveren

Waarom een RPA ?
Het Gewest heeft niet de reglementaire bevoegdheid over alle Brusselse gemeenten. Zij heeft een visie die zij meedeelt aan de gemeenten die bevoegd zijn voor de eigen reglementering op
hun grondgebied.

Het richtschema heeft de bedoeling om het Zuidstation en haar omgeving te verbeteren. Het project draagt de naam “Bewoond station”, het heeft verschillende aspecten. Het Zuidstation is een knooppunt waarrond verschillende transportmiddelen maar ook reizigers zich kruisen en bewegen.

In de omgeving bevinden zich tal van kantoren zoals de pensioentoren en de administratie voor sociale zekerheid. Iedere zondag is er een van de vijf grootste markten in Europa met 350 marktkramers. Tien ruimten moeten worden gecreëerd om een heel gamma aan animaties tijdens de weekdagen aan te bieden.

1. Vervanging van de snackbars door handelszaken; uitrusting voor cultuur en ontspanning in het Zuidstation.

2. Mogelijkheid om een ‘food court’ te realiseren aan het Hortaplein en de restaurants in het zuidstation te vervangen.

3. Creatie van een reeks handelszaken opgesteld in een vierhoek.

4. Creatie van een nieuwe commerciële ruimte ten oosten van het station.

5. Een overdekte, permanente markt installeren in de vierhoek (vb. restauratie en degustatiestands).

6. Een terras aanleggen in de grote vierhoek.

7. Voorstel van culturele uitrusting (bioscoop, culturele zaal,…)

8. Inplanting van een jeugdherberg van 2 à 300 bedden, ontmoetingsplaats die open staat voor het publiek

9. Inplanting van een commerciële pool in het project ‘Victor’ met een voedselproject van 400 m², een brasserie met zicht op het station, banken, kinderopvang, fitnesscentrum, ..)

De openbare ruimte en de mobiliteit.
Daar waar de gebruikers van de openbare weg elkaar permanent kruisen, stellen we vast dat deze ruimte slecht ingericht is en conflicten tussen de verschillende actoren met zich meebrengt.

De openbare ruimte zal aangepast worden zodat het openbaar vervoer, de voetgangers, de auto’s en de fietsers gemakkelijker kunnen circuleren met voor iedereen zichtbare signalisaties.
Het project wil dat het Zuidstation een uitwisselingsruimte wordt voor alle gebruikers met een voorkeur aan de zachte mobiliteit om de druk van de auto te verminderen. Ook bijvoorbeeld door een ontradingsparking aan te leggen.

Buiten het centrum en een transit naar het station voor te stellen. Er is de parking «Q –Parc» met ongeveer 1650 plaatsen maar die nooit volzet is omdat het te duur is. Laten we niet vergeten dat het IRIS2 plan (Gewestelijk mobiliteitsplan) in werking is en dat het richtplan hier mee rekening moet houden. Er is eigenlijk geen busstation en de bussen zijn niet geconcentreerd op één plek.

Het idee is om een ruimte te creëren voor dit type van transport zodat iedereen er zijn weg vindt en om de publieke ruimte beter te benutten. De ruimte om het zuidstation te bevoorraden is onvoldoende en veel vrachtwagens moeten op de vierhoek parkeren. De ‘Grondwet ’tunnel is verlaten ten voordele van de toekomstige metro 3.

Stedenbouwkundige aspecten (kantoren/woningen)
De NMBS bezit vier grote gebouwencomplexen:
1. « Atrium » 49.388 m² kantoren, bedoeld voor de verkoop.
2. « Fonsny » 55.000 m²: waarvan een deel woningen te huur en zij plannen 78000 à 84000 m² kantoren en 10.300 m² woningen. Een deel van de site zal ook verkocht worden.
3. « Zennewater-Delta » 17.041 m² te verkopen.
4. « Fance-Bara » 71.133 M²: eveneens te verkopen.

De NMBS gaat over tot de verkoop van al haar kleine gebouwen om ze te groeperen in één groot gebouw, het voormalige postsorteercentrum. Daardoor kan zij de kwaliteit van het werk van haar bedienden verbeteren doordat zij een infrastructuur zal hebben die aan de normen beantwoordt en er is het comfort van de verplaatsingen want van het ene naar het andere gebouw lopen,  veroorzaakt tijdsverlies en stress.

Het oude sorteercentrum is te klein zoals het nu is om alle kantoren van de NMBS op te vangen. Daarom voorziet men een verhoging van het gebouw. Die is voorzien tegen eind 2023.

De term 50/50 woningen/kantoren die hernomen is, doet veel vragen rijzen. «Victor» is geïntegreerd in het plan en vertegenwoordigt 65.000m² kantoren met 40.000 m² woningen. De Jamarsite stelt 10.000 m² woningen voor. In de nieuwe gebouwen stellen we een onevenwicht vast tussen de kantooroppervlakte (176.000m²) en de woningen (65.000m², ongeveer 400 woningen), daarbij komen nog 10à 20 % handelszaken. Boven de trambedding aan de Jamarlaan is er mogelijkheid om 10.000m² te bouwen(ongeveer 140 woningen)

Verdeling van de energetische systemen

De heraanleg bevoordeelt hernieuwbare energie: geothermiek, geocooling et zonnepanelen.

Warmtestockage in de grond verhindert een tijdelijk onevenwicht tussen nood en warmte-overschot (de warmte van de zomer gebruiken in de winter). Het overeenstemmen van de energetische systemen zal een beter globaal rendement geven.

De CODES was aanwezig op de informatiedag op maandag 11 juni 2018. Wij weten dat het dossier nog moet afgerond worden en zal klaar zijn eind dit jaar.
Wij houden het dossier in de gaten. Op het einde zullen we kunnen tussenkomen over elk project dat zich zal voorstellen bij de openbare onderzoeken van de gemeente. Wij herinneren eraan dat wij u kunnen begeleiden bij bepaalde stappen of bepaalde acties ondernemen in overeenstemming met de doelstellingen van onze vereniging.

 

Het richtschema is te raadplegen op: http://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/strategische-polen/zuidwijk
Als dat niet lukt, kunt u ons mailen : info@lecodes.be

Thématique: 
Type de document: 

Projet(s) lié(s) à cette page