Message d'erreur

Deprecated function : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls dans menu_set_active_trail() (ligne 2405 dans /home/philippejadin/www/lecodes.be/drupal/includes/menu.inc).

« METROÏSATIE » VAN BRUSSEL: NOODZAAK OF POLITIEKE WIL?

Op maandag 26 november organiseerde de MIVB een informatievergadering in aanwezigheid van de Minister van Mobiliteit en van de burgemeester van de Stad Brussel in het kader van het 
openbaar onderzoek wat betreft de toekomstige metro 3. 
 
Eerst legden de ingenieurs ons de verschillende fazen uit die de MIVB wil uitvoeren in het kader van de eventuele werkzaamheden. Terloops vermeldt men ons dat het project   waarvoor we uitgenodigd waren niet meer «Grondwet» zal noemen, maar wel «Toots Thielemans»!
 
Daarna werden op vier tafels de plannen ontvouwd door de vervoersmaatschappij, en we konden vragen stellen. Maar tot hun grote verbazing waren de wensen en verwachtingen van het publiek tegengesteld aan de wensen van de vervoersmaatschappij. 
Het publiek eiste om haar vragen in plenum te kunnen stellen zodat iedereen zou kunnen meeluisteren. De organisatoren van de ontmoeting moest tegemoet komen aan die vraag, tegen in hun aanvankelijke bedoeling in. 
 
De vertegenwoordiger van de handelaars van de Stalingradlaan was verontwaardigd over de manier waarop de handelszaken en de handelaars zullen behandeld worden tijdens de werkzaamheden. De MIVB wil effectief nauw samenwerken met een panel van handelaars en gebruikers om alternatieven in werking te stellen tijdens de duur van het project. 
Deze vergaderingen worden iedere tweede maandag van de maand georganiseerd.
 
De uitwisseling van vraag en antwoord lieten het licht schijnen op heel wat punten die niet hernomen worden in de effectenstudie en die een fatale weerslag zullen hebben op de handelszaken en het buurtleven. De handelaars verwijzen naar kelders die opgeëist zullen worden voor het ondersteuningswerk van onder meer het Zuidpaleis. Een handelaar heeft al een kennisgeving van uitzetting gekregen in juni van dit jaar en er is nauwelijks of geen compensatie om de handelaars te vergoeden voor de opgelopen schade tijdens de werkzaamheden. 
 
Arau en andere organisaties hebben tijdens het vorig openbaar onderzoek opmerkingen ingediend en ze hebben toen ook gevraagd om andere pistes van rationalisatie en exploitatie van openbaar vervoer (in essentie trams) te onderzoeken. De MIVB en de politieke vertegenwoordigers erkenden kennis te hebben genomen van deze opmerkingen, maar zij achten dat de beste oplossing voor Brussel-hoofdstad van Europa-  metro 3 is.
 
Samenvattend: het gevoel bij het aanwezige publiek: jullie hebben niets te zeggen en wij zullen leiden!
 
Het naar voor geschoven beleid  bestaat hierin: het is de derde regering die haar akkoord geeft voor het project. De regering is vertegenwoordigd door de verkozenen en daarom is het volk akkoord met alle beslissingen. Dit openbaar onderzoek lijkt op een maskerade want het project ligt vast en gaat beginnen in februari 2019 met of zonder akkoord van de kiezers. 
Zowel dit openbaar onderzoek als de overlegcommissie (van 19/12/2018) worden enkel georganiseerd om in orde te zijn voor de vergunningsprocedure zodat er geen juridische procedure kan ingeleid worden omwille daarvan.
 
Het lijkt erop dat de politieke wil  er niet is om vlug het Noorden van Brussel te verbinden met het Zuiden, maar om bepaalde types van handelszaken die zich in volkse wijken zoals de Stalingradlaan, Zuidlaan, Liedtsplein (toegang tot de Brabantstraat), Rigasquare (toegang tot de winkels aan de Helmetsesteenweg) bevinden, te laten verdwijnen en hun klanten te verwijderen. De winkels zullen leeg komen te staan omwille van de voorziene faillissementen en gezien de duur van de werkzaamheden laten ze plaats aan een nieuw type van winkels en klanten en worden tegelijkertijd ook de huurprijzen in de wijk verhoogd.
 
Dit project dat ons belooft om banden te creëren, zal eerder gentrificatie veroorzaken en de huisvestingscrisis vergroten en de mooie plekken in onze hoofdstad naar de knoppen helpen.
Jammer genoeg zijn de oude eisen en de actie-affiches van de CODES nog altijd zeer actueel. Wij hebben ze weer boven gehaald voor de laatste Saint-Gilles –Midi om te benadrukken dat we niet akkoord zijn met de MIVB-plannen die geen rekening houden met de omwonenden en de noden van de reizigers.
 
 
 
 
Meer info op: www.metro3.be
Thématique: 
Type de document: